ผอ.สพม.3 มาเยี่ยมศูนย์ฯศิลปะ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่ คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียน รวมทั้งคณะกรรมการ ในการแข่งขันขับร้องเพลงเดี่ยว ศูนย์พัฒนาฯศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย