ท่าน ผอ.มาให้กำลังใจนักแสดง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผอ. ปริศนา สุขสุสาสน์ เยี่ยม ให้กำลังใจ นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกิจกรรมการแสดงในงานประเพณีลอยกระทง ณ เทศบาลอำเภอเสนา