ท่าน ผอ.เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผอ. ปริศนา สุขสุสาสน์ เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขต ( พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2)