นักเรียนรางวัลพระราชทาน 2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอแสดงความยินดี กับ นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปี 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เข้ารับรางวัลพระราชทานรางวัล เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา