ขอจัดตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติ

บัณฑิตครูอาสา จากสถาบันสร้างชาติ NBI-Youth Club เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เพื่อขอดำเนินการจัดตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติอย่างเป็นทางการ โดยมีครูปุ้ย (ชญาน์นัทช์ มั่นคง) เป็นที่ปรึกษา ชมรมยินดีสานต่อโครงการในภาคเรียนที่ 2 เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า สู่สังคมไทย