ร่วมงานชุมนุมลูกเลือแห่งชาติ

นักเรียนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเลือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี นำโดยครูสายชล สวนหลวง และครูณัฐพงษ์ ก้อนทอง