นักศึกษาวิชาทหารจราจรจิตอาสา

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เปิดเทอมวันแรกกับการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกนักเรียนที่ข้ามถนน ของนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาโรงเรียนเสนาประสิทธิ์ร่วมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารพระนครศรีอยุธยา