ขอขอบคุณ เทศบาลเมืองเสนา

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอขอบคุณ เทศบาลเมืองเสนา ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำเครื่องหมายจราจร โดยทาสีเส้นในบริเวณทางข้ามหรือทางม้าลายหน้าโรงเรียน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะทำให้นักเรียนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” มีความปลอดภัยในการข้ามถนน หยุดอันตรายหน้าโรงเรียน ต้อนรับการเปิดเทอมใหม่ที่ใกล้จะมาถึง