ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 1 ท่าน

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 1 ท่าน คุณครูอริศรา จตุราศรีบริสุทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยความยินดียิ่งครับ