“ร้อยดวงใจผูกพัน วันเกษียณ”

พิธีมุทิตาจิต “ร้อยดวงใจผูกพัน วันเกษียณ” ให้กับคุณครูผู้เกษียณอายุราชครู ประจำปี 2562 จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ รองฯสมเจษฎ์ ผ่องยุบล ครูชวลิต บุญมี ครูมัณฑนา บุญมี ครูอิทช์ไชย เอี่ยมเพชร์ ครูอำพร ชะเอม และครูนวลลักษณ์ สายด้วง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์