ขอแสดงความยินดีกับ นศท.

วันที่ 21 กันยายน 2562 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ที่ได้ผ่านการฝึกและแต่งตั้งให้เป็น “นักเรียนผู้นำ” ของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารพระนครศรีอยุธยา