เชิญร่วมงาน “วันเสนาประสิทธิ์”

ประชาสัมพันธ์ถึงศิษย์เก่าเสนา ที่จะสั่งจองโต๊ะงาน“วันเสนาประสิทธิ์” ใน วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 ให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ ครูสุพิชฌาย์ 0868113068, ครูชนิกรรณดา 0863522748 โต๊ะละ 3,000 บาท