แสดงความยินดีกับครูนพรัตน์

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ที่ประชุมเต็มคณะ ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ครูนพรัตน์ ศรศิลป์ ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ