รองชนะเลิศอันดับ1 แข่งขันROV

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม sp_Xaswin (อัศวิน) จากโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประกอบด้วย นายระพีภัทธ์ , นายณัฐนนท์ , นายพีระพัฒน์ , นายกิตติธัช และนายพสธร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ROV ในกิจกรรม Advice E-Sports 2019 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา