การแข่งขันกีฬาสี/หมากกระดาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “กีฬาเสนาปาริชาติเกมส์” ในวันที่ 4-6 กันยายน 2562 โดยจัดโปรแกรมการแข่งขันกีฬาหมากกระดานหมากฮอส และหมากรุก ไว้ล่วงหน้า เมื่อวันที่ 2 และ 3 กันยายน 2562 ณ อาคารภูมิประสิทธิ์