นศท.บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ชมรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” และศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้