ร่วมงาน “การชุมนุมยุวกาชาด”

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้ส่งตัวแทนยุวกาชาดจำนวน 8 คน และผู้บังคับบัญชา 2 ท่าน คือ คุณครู ปรียานุช การสมธร และคุณครูพัทธนันท์ แมลงภู่ เป็นผู้ดูแลและพานักเรียนเข้าร่วมงานการชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 19-24 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดในครั้งนี้