ให้ความรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้น ม.4/7 (สายการเรียนญี่ปุ่น) 2 คน นางสาวมณฑิตา จันทร์นวลศรี และนางสาวภทรวรรณ กองกมล นำเสนอให้ความรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นหน้าเสาธง ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งตามโครงการภาษาอังกฤษวันละคำหน้าเสาธง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทุกเช้าวันพุธ