ยินดีต้อนรับครูใหม่ 3 ท่าน

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่เข้าสู่โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” 3 ท่าน
1. ครูชาญวิทย์ นราภิรมย์ขวัญ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2. ครูวิวิธชัย วัฒนวิเชียร ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. ครูเฉลิมเกียรติ แช่มประเสริฐ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม