กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ สวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี