ติว O-net วิชาภาษาอังกฤษ ม.6

บริษัทเหล่าเต๊ง มีเดีย จำกัด ได้จัดติว O-net วิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์