ร่วมพิธีมอบบ้าน/โครงการ นศท

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 คุณครูมณฑล เมฆพยับ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะผู่กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และ นักศึกษาวิชาทหาร(รด.จิตอาสา) โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จำนวน 50 ร่วมพิธีมอบบ้านให้ นายซ้าย เรืองประยูร บ้านเลขที่ 44 หมู่ 3 ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้ยากจนและด้อยโอกาส ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1 โดยมี พล.ต.รังษี กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาค 1 เป็นประธานในพิธีมอบ และมีนายอำเภอเสนา หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรมารวิชัย นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลชายนา กำนันตำบลชายนา ร่วมในพิธี