โรดโชว์”Sahapat Admission”

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เดินสายจัดโรดโชว์ในโครงการ “Sahapat Admission” ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยปีที่ 22 โดยมาจัดติวเข้มวิชาวิทยาศาสตร์(O-NET, สามัญ) ให้กับนักเรียน ม.ปลายโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์