กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2562

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้จัดสัปดาห์ห้องสมุด ในวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสมุดโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยมี ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์เป็นประธานในการเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ได้แก่ กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรม แต่งคำขวัญห้องสมุด วาดภาพระบายสี ห้องสมุดเคลื่อนที่ ประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ การออกร้านจำหน่ายหนังสือ และกิจกรรมขับขานบรรเลงเพลง