กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน