พิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2562

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 งานแนะแนว โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปี 2562 โดยมีท่านรองฯ สุภา ผ่องยุบล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและงานบุคคล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา