ชนะเลิศเรียงความ “พระคุณแม่”

15 สิงหาคม 2562 ชมรมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลหน้าเสาธง ให้กับ นศท.หญิงภัสรา ตองอ่อน ชั้นปีที่ 2 โอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการร่วมแข่งขันประกวดเรียงความ “ซาบซึ้งพระคุณแม่” ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ณ หน่วยศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18