ประกวดดนตรีโฟล์คซองวันแม่

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ งานสภานักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โดยคณะกรรมการนักเรียนจึงได้จัดกิจกรรมประกวดดนตรีโฟล์คซอง “spfolksong” เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ เวทีใต้อาคารเรียนที่ 4 โดยกำหนดให้ใช้เพลงเกี่ยวกับวันแม่ 1 เพลง และเพลงอิสระ 1 เพลง โดยกิจกรรมนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียนทั้งจากทีมผู้เข้าร่วมประกวด และจากแฟนเพลงอย่างมากมาย