เชิญร่วมงานวันเสนาประสิทธิ์

สมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอเชิญร่วมงาน “วันเสนาประสิทธิ์”
โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ครบรอบ84 ปี  ใน วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สนามโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธื์”

  • เวลา 16.30 น. ประชุมใหญ่ สมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์”
  • เวลา 18.00 น. พบปะสังสรรค์ลูกเขียวเหลือง

บัตรราคาโต๊ะละ 3,000 บาท