แข่งขันอ่านฟังเสียง ม.ปลาย

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ครูชญาน์นัทช์ มั่นคง นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 คน เข้าร่วมแข่งขันอ่านฟังเสียง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการธนชาติริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ณ ธนาคารธนชาติ อาคารสวนมะลิ