กำหนดจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด

งานห้องสมุด กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดจัด “ งานสัปดาห์ห้องสมุด ปี62 ” ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสมุดโรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์”ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.
มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุก

  • กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรม
  • กิจกรรมแต่งคำขวัญห้องสมุด
  • กิจกรรมวาดภาพระบายสี
  • ห้องสมุดเคลื่อนที่
  • กิจกรรมลับสมองประลองปัญญา วิทยาศาสตร์เรื่องใกล้ตัว
  • กิจกรรมดาวเกี้ยวเดือน #น้องชมดาว
  • กิจกรรมประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ ”เปิดปกพกใจ”
  • กิจกรรมขับขานบรรเลงเพลง
  • การออกร้านจำหน่ายหนังสือ

+++ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง และส่งผลงานได้ที่ห้องสมุด จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562