เชิญชวนแข่งขัน spfolksong

เนื่องในวันแม่ที่จะถึงนี้ คณะกรรมการนักเรียนจะจัดกิจกรรม #spfolksong ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จึงประกาศผ่านทางเพจสภานักเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนที่มีความสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ทีมละไม่เกิน 5 คน กำหนดให้ใช้เพลงเกี่ยวกับวันแม่ 1 เพลง เพลงอิสระ 1 เพลง โดยจะมีเงินรางวัลและเกียรติบัตร ให้ด้วย ทีมไหนสนใจที่จะลงแข่ง ให้เขียนชื่อทีม ชื่อสมาชิก มาส่งได้ที่ห้องสภานักเรียนได้เลย