ครูโสภณนำนักเรียนร่วมกิจกรรม

ครูโสภณ ทรงไตรย์ นำนักเรียน นางสาวศรารินทร์ มงคลยุทธ์ ม.5/2 และ นางสาวณัฏฐธิดา แจ่มศรี ม.5/3 ร่วมกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี