เชิญร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562

  • กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภททีม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / ตอนปลาย
  • กิจกรรมการแข่งขันรถบังคับ Fast&Furious
  • กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพวันวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / ตอนปลาย (ใช้สีน้ำ/สีโปสเตอร์ นักเรียนนำมาเอง)
  • กิจกรรมการแข่งขันคำขวัญวันวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / ตอนปลาย
  • กิจกรรมการแข่งตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / ตอนปลาย

*สมัครได้ที่คุณครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ทุกท่าน
ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562