กำหนดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 “เลิศลักษณ์อักษรา ทัศนาภาษาไทย” ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมการแสดงชุด “ระบำกฤดาภินิจหาร” การแสดงชุด “ขุนลอดิลกราช” การประกวดชุดวรรณคดีรีไซเคิล และการมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย