ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอเสนา โดยมี ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ และคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน