กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ โดมหน้าอาคารเรียน