ร่วมนำเสนองานนิทรรศการ นศท

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เข้าร่วมนำเสนอและบรรยาย เรื่องแผนเผชิญเหตุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(เสนาโมเดล) ในงานนิทรรศการนักศึกษาวิชาทหารของมณฑลทหารบกที่ 18 เพื่อต้อนรับพลตรี​อิทธิพล สุวรรณรัฐ​ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (1) และคณะตรวจเยี่ยม หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่18