สวป.สภ.เสนาให้ความรู้หน้าเสาธง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 พ.ต.ท.อชิตพันธ์ วรรณาพันธ์ สวป.สภ.เสนา มาให้ความรู้หน้าเสาธง แก่นักเรียนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เรื่องกฎหมายจราจร การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปัญหาจากการใช้งานสื่อออนไลน์ และการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์