ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาทางน้ำ

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ร่วมขบวนเรือ ในกิจกรรมแห่เทียนพรรษาทางน้ำ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี

2562 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เส้นทางจากท่าน้ำวัดกระโดงทองถึงหน้าที่ว่าการอำเภอเสนา