ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาทางบก

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ร่วมกิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษาทางบก ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2562