กิจกรรมแห่-ถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะครู คณะกรรมการนักเรียนและตัวแทนนักเรียนในแต่ละห้องได้ร่วมดำเนินกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านแพน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญที่พุทธศาสนิกชนกระทำสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562