สภ.เสนาให้ความรู้กฎหมายจราจร

ร.ต.อ.พิชัย สนเอี่ยม งานจราจร สภอ.เสนา และคณะ มาบรรยายให้ความรู้ ด้านกฎหมายจราจร และการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการขับรถที่ถูกต้องตามกฎจราจรให้แก่นักเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนให้เกิดความปลอดภัย