ตารางสอบกลางภาค 1/2562

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 โดย ม.1-ม.3 มีกำหนดสอบ 2 วันคือวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 กับวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 และ ม.4-ม.6 สอบวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 และวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

m123
page-2
page-1