กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เชิญชวนร่วมกิจกรรม เนื่องในวันอาสารฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันพฤหัสที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรมฟังเทศน์ หล่อเทียนเข้าพรรษา และกิจกรรมปฏิญาณตน “งดดื่มสุรา” เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติช่วงเข้าพรรษา ในเวลา 08.10-08.30 น. ณ โดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน และกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ในเวลา 08.30-09.30 น. ณ วัดบ้านแพน