จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่” เพื่อรำลึกสดุดีกวีเอกสุนทรภู่ มีกิจกรรมบวงสรวงสุนทรภู่ การอ่านคำสดุดี และการตอบคำถาม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน