โครงการบ้านยิ้มช่วยเหลือ นศท.

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 และ นศท.พร้อมทั้งอาจารย์ ผู้กำกับ จากโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ร่วมกันซ่อมแซมบ้านของ นศท.ญ.นพเก้า เรืองประยูร ชั้นปีที่ 3 บ้านเลขที่ 44 หมู่ 3 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา อยู่โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ซึ่งมีฐานะยากจน แต่เรียนดี ตามโครงการบ้านยิ้ม นศท.ช่วยเหลือ นศท. ของ นฝ.นศท.มทบ.18