แข่งขัน TO BE NUMBER ONE

สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์เพื่อคัดเลือกหาทีมตัวแทนนักเรียนอำเภอเสนา ไปแข่งขันรอบต่อไป โดยมีนายอนุกูล เรือนแก้ว นายอำเภอเสนา เป็นประธานในพิธีเปิด ให้โอวาท