ปลูกต้นมะยม มะเฟือง ตะลิงปิง

กิจกรรมการปลูกต้นมะยม มะเฟือง และตะลิงปิง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณหลังอาคารเรียนที่ 4 โดยได้รับการสนับสนุนงบสำหรับดำเนินการ จากคุณสุพิศ มานุ่ม ศิษย์เก่า สป. รุ่น ม.3 ปี 09 จำนวนเงิน 10,000 บาท