พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม เพื่อสืบสานเทิดทูนประเพณีอันดีงามของไทย ณ โดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน